หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร เนินกลม และพานทอง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 02 ม.ค. 63
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร อบต.หนองตีนนก
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 27 ธ.ค. 62
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร เนินคู้-กระพังบอน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 27 ธ.ค. 62
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร เนินท่าข้าม
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 27 ธ.ค. 62
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร เนินชวดล่าง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 18 ธ.ค. 62
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 แห่พระกุมาร เนินวัด
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 17 ธ.ค. 62
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 11 ธ.ค. 62
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ (วาระพิเศษ)
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 11 ธ.ค. 62
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 11 ธ.ค. 62
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เปิดไฟคริสต์มาส
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 07 ธ.ค. 62
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิถีชุมชนคริสตชนรวม 5 เนิน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 30 พ.ย. 62
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 30 พ.ย. 62
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงมุทิตาจิต ระหว่างวันที่8-10 กพ..2563
วัดวัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม | 29 พ.ย. 62
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 13 พ.ย. 62
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 13 พ.ย. 62
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 11พ.ย.62
วัดไทรงาม(ไพรงาม) สุรินทร์ | 06 พ.ย. 62
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ เนินท่าข้าม
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 02 พ.ย. 62
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย และลอยกระทงปี 2562
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ | 02 พ.ย. 62
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 24 ต.ค. 62
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 24 ต.ค. 62
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 24 ต.ค. 62
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 24 ต.ค. 62
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพัง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 12 ต.ค. 62
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 วันระลึกถึงคุณพ่อมาธือแรง ฟรังซัว มารีเกโก และพระสังฆราช ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 04 ต.ค. 62
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๒
วัดวัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม | 03 ต.ค. 62
วันที่ 28 กันยายน 2562 มิสซาเดือนแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 30 ก.ย. 62
วันที่ 22 กันยายน 2562 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 2
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 30 ก.ย. 62
วันที่ 17-18 กันยายน 2562 วิถีชุมชนคริสตชนตามเนิน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 30 ก.ย. 62
วันที่ 16 กันยายน 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 30 ก.ย. 62
งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๒
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ | 26 ก.ย. 62
วันที่ 18 กันยายน 2019 ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 19 ก.ย. 62
วันที่ 15 กันยายน 2019 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 10
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 19 ก.ย. 62
วันที่ 11 กันยายน 2019 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 19 ก.ย. 62
หลวงพ่อทันใจ ฐานพญานาคราช วัดถ้ำบาดาล โดย ปุระณะ ตาเมือนธม
วัดถ้ำบาดาล | 03 ก.ย. 62
หลวงพ่อทันใจ ฐานพญานาคราช เนื้อนิลผสมเหล็กน้ำพี้ พญานาคสีเขียว องค์พระสีขาวมุก
วัดถ้ำบาดาล | 03 ก.ย. 62
ข่าวประกาศวัดศรีสินมา
วัดศรีสินมา | 21 ส.ค. 62
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 21 ส.ค. 62
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 แสวงบุญอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 21 ส.ค. 62
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 วิถีชุมขนคริสตชนตามเนิน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 20 ส.ค. 62
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 20 ส.ค. 62
วันที่ 11 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 20 ส.ค. 62
วันที่ 11 สิงหาคม 2562 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 9
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 20 ส.ค. 62
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 สภาอภิบาลวัดเซนต์ฟรังซิส เซเวียร์ สามเสน มาแสวงบุญ
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 20 ส.ค. 62
ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำขวัญแม่โพสพ 62
วัดสว่างอารมณ์(วัดคลองแขก) | 08 ส.ค. 62
วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 31 ก.ค. 62
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 31 ก.ค. 62
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 23 ก.ค. 62
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 8
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 23 ก.ค. 62
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ฟื้นฟูจิตใจผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน ทั้งชุดเก่าและชุดใหม่
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 20 ก.ค. 62
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง มาแสวงบุญ
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 20 ก.ค. 62
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/84 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th