หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
วิหารหลวงพระเจ้าใหญ่องค์ทอง
วัดโพน​ชัย | 03 ก.พ. 64
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผีตาโขน
วัดโพน​ชัย | 03 ก.พ. 64
วันที่ 20 มกราคม 2564 วิถีชุมชนคริสตชนที่บ้านคุณปิติพัฒน์-คุณรัตตินันท์ บุณยสิทธิ์วิกุล
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 21 ม.ค. 64
วันที่ 18 มกราคม 2564 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย อ่านพระวาจา และสวดสายประคำ
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 18 ม.ค. 64

วัดราษฎร์นิยม | 13 ม.ค. 64
วันที่ 1 มกราคม 2564 พิธีมิสซาต้อนรับปีใหม่ (มิสซาออนไลน์)
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 02 ม.ค. 64
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พิธีมิสซาส่งท้ายปีเก่า (มิสซาออนไลน์)
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 02 ม.ค. 64
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซาออนไลน์)
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 25 ธ.ค. 63
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซาออนไลน์)
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 25 ธ.ค. 63
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2563 บรรยากาศแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน และ อบต.
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 25 ธ.ค. 63
วันที่ 10-16 ธันวาคม 2563 บรรยากาศแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 24 ธ.ค. 63
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 09 ธ.ค. 63
สวดมนต์ข้ามปี
วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง | 09 ธ.ค. 63
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดไฟคริสตมาส 2020
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 02 ธ.ค. 63
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 02 ธ.ค. 63
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 30 พ.ย. 63
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 1
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 22 พ.ย. 63
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 22 พ.ย. 63
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย อ่านพระวาจา และสวดสายประคำ
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 16 พ.ย. 63
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 15 พ.ย. 63
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 15 พ.ย. 63
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ประชุมสภาอภิบาลวัดหัวไผ่ สามัญ ครั้งที่ 2
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 15 พ.ย. 63
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 15 พ.ย. 63
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 มิสซาแรก คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์ ตันชัย
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 28 ต.ค. 63
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 มิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 26 ต.ค. 63
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 วันแพร่ธรรมสากล
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 25 ต.ค. 63
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ประชุมปรึกษาหารืองานวิถีชุมชนของวัดหัวไผ่
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 25 ต.ค. 63
กฐินสามัคคี มจร.หนองคาย ปี 2563
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ | 22 ต.ค. 63
บัญชีบริจาควัดถ้ำบาดาล
วัดถ้ำบาดาล | 17 ต.ค. 63
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 16 ต.ค. 63
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 มิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 14 ต.ค. 63
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 มิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 12 ต.ค. 63
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 มิสซาเดือนแม่พระ วัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 06 ต.ค. 63
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ ส.จันทบุรี สามัญ ครั้งที่ 1
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 02 ต.ค. 63
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 วันระลึกถึงพระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง และคุณพ่อมาธือแรง ฟรังซัว มารี เกโก
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 02 ต.ค. 63
อุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล | 26 ก.ย. 63
ศาลาพระร่วงและบ่อน้ำโบราณ
วัดใหญ่ชัยมงคล | 26 ก.ย. 63
พระพุทธศาสดาศุโขทัยชัยมงคลบพิตร
วัดใหญ่ชัยมงคล | 25 ก.ย. 63
วันที่ 24 กันยายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3-2020
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 25 ก.ย. 63
วันที่ 23 กันยายน 2563 โอกาสครบรอบ 5 ปี พระสมณสาส์น Laudato Si (24 พ.ค.2020-24 พ.ค.2021)
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 25 ก.ย. 63
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำวันอาทิตย์
วัดใหญ่ชัยมงคล | 23 ก.ย. 63
พระธาตุเมืองบางขลัง เจดีห์วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล | 23 ก.ย. 63
วันที่ 20 กันยายน 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 7/2563
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 21 ก.ย. 63
วันที่ 17 กันยายน 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 18 ก.ย. 63
ฝึกอาชีพ ฟรี ทุกวันอาทิตย์
วัดไทร | 17 ก.ย. 63
กฐินสามัคคี วัดไทร ประจำปี ๒๕๖๓
วัดไทร | 17 ก.ย. 63
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ประชุมผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 27 ส.ค. 63
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 6/2563
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 27 ส.ค. 63
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 พิธีเสกระฆังใบใหม่
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 19 ส.ค. 63
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ | 19 ส.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/84 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th