หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,868
ภาคเหนือ 8,470
ภาคตะวันออก 2,156
ภาคอิสาน 17,029
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

กิจกรรมคณะอุบาสิกาวัดโคนอน ปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถ สวดมนต์ไหว้พระในวันธรรมสวนะ ที่15 สิงหาคม2560
วัดโคนอน
( จำนวน 4 รูป / ดู 1 ครั้ง )
รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กราบนมัสการหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 6 รูป / ดู 2 ครั้ง )
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
วัดโคนอน
( จำนวน 8 รูป / ดู 8 ครั้ง )
ประชาชนชาวไทย – กัมพูชา ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยการไถ่ชีวิตโค และปล่อยปลา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 4 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนาได้รับการประเมิน ตามโครงการศิล ๕ ชนะผ่านการประเมิน
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ศรีสะเกษส่งประชาชน 700 คน เข้ากรุงเทพมหานคร กราบพระบรมศพ ในหลวง ร.9
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 9 รูป / ดู 5 ครั้ง )
นักธุรกิจอาเซียนวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถแบบเขมรโบราณ ณ วัดป่าบ้านหนองเขียนศรีสะเกษ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 12 รูป / ดู 13 ครั้ง )
ประชุมธรรมศึกษาคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสิงห์บุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 5 รูป / ดู 10 ครั้ง )
การเผยแผ่ต่างประเทศร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ประเทศอินเดีย
วัดโคนอน
( จำนวน 6 รูป / ดู 6 ครั้ง )
กิจกรรมธรรมยาตรา ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 4 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 2 ครั้ง )
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 2 ครั้ง )
เป็นพระธรรมวิทยากร ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 2 ครั้ง )
เป็นพระธรรมวิทยากร ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอินทร์บุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 2 ครั้ง )
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนค่ายบางระจัน
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 1 ครั้ง )
เป็นพระธรรมวิทยากร บรรยายตามหลักศีล ๕ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
วัดโคนอน
( จำนวน 0 รูป / ดู 1 ครั้ง )
บรรยายตามหลักศีล ๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ จ.สิงห์บุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 0 ครั้ง )
อบรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนวัดโบถส์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 0 ครั้ง )
การเผยแผ่ งดเหล้าเข้าพรรษา พักทันพักตับ
วัดโคนอน
( จำนวน 6 รูป / ดู 0 ครั้ง )
การเผยแผ่วันเข้าพรรษา
วัดโคนอน
( จำนวน 4 รูป / ดู 0 ครั้ง )
การเผยแผ่วันวิสาขบูชา
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 0 ครั้ง )
การเผยแผ่วันมาฆบูชา
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 0 ครั้ง )
กีฬาสานสายใยชุมชนต้านยาเสพติดตามหลักศีล๕ ปลอดอบายมุขในตำบลพักทัน
วัดโคนอน
( จำนวน 5 รูป / ดู 0 ครั้ง )
การขยายผลและการพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมตามหลักศีล๕ มีกลยุทธ์ในการดำเนินการดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒน
วัดโคนอน
( จำนวน 5 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ส่งเสริมเครื่องปั้นดินเผา การนำดินนำมาทำผลิตภัณฑ์ไหสี่หู เป็นสิ้นค้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 0 ครั้ง )
การทำตะกร้าพักตบชวาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนตามหลักศีล๕
วัดโคนอน
( จำนวน 10 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ทำบุญร่วมญาติอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่า ตายาย บิดา มารดา ผู้ล่วงลับไปทักษิณานุปทานอุทิศ
วัดโคนอน
( จำนวน 0 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
วัดโคนอน
( จำนวน 0 รูป / ดู 1 ครั้ง )
บูรณการความร่วมมืออนุรักษ์สืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและของท้องถิ่น
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 0 ครั้ง )
โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เข้าค่ายปฏิบัติ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพร
วัดโคนอน
( จำนวน 5 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตามหลักศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมส่งเสริม
วัดโคนอน
( จำนวน 8 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ก่อสร้างลานปฏิบัติธรรมวัดโคนอน
วัดโคนอน
( จำนวน 4 รูป / ดู 1 ครั้ง )
ธารน้ำใจรอบแรกของทางวัดหนองบัวสู่วัดสังฆทาน...
วัดหนองบัว
( จำนวน 1 รูป / ดู 10 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์สำหรับญาติธรรมในเขตพื้นที่ จ.ประจวบฯร่วมบริจาคสิ่งของหรืออาหารแห้งต่างๆเพื่อนำไปช่วยเหล
วัดหนองบัว
( จำนวน 1 รูป / ดู 3 ครั้ง )
ธารน้ำใจ...สู่บ้านประจวบโชค 28 ก.ค.60
วัดหนองบัว
( จำนวน 2 รูป / ดู 6 ครั้ง )
บรรยากาศวัดป่าชยวัน ต.หนองกุงสวรรค์
วัดป่าชยวัน บ้านหนองสวรรค์
( จำนวน 3 รูป / ดู 6 ครั้ง )
พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาประกอบพิธี นำกล่าวอภัยทานให้แก่โค ที่จะไถ่ชีวิต นก ปลา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 9 รูป / ดู 10 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชการที่10
วัดหนองบัว
( จำนวน 5 รูป / ดู 8 ครั้ง )
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 9 รูป / ดู 9 ครั้ง )
มอบอาหารข้าวเหนียวหมูทอดพร้อมอาหารว่างเเละเครื่องดื่มให้เเก่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 9 ครั้ง )
ญาติธรรมมาร่วมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา
วัดหนองบัว
( จำนวน 1 รูป / ดู 7 ครั้ง )
ทำบุญถวายเทียนพรรษา .. เนื่องในวันเข้าพรรษา
วัดหนองบัว
( จำนวน 2 รูป / ดู 7 ครั้ง )
สามีจิกรรมกับคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบฯ...
วัดหนองบัว
( จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง )
กิจกรรม 5 ส
วัดหนองบัว
( จำนวน 2 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ธารน้ำใจวัดหนองบัว...รร.อุดมราชภักดี
วัดหนองบัว
( จำนวน 1 รูป / ดู 4 ครั้ง )
ธารน้ำใจวัดหนองบัว...รพ.ปข.
วัดหนองบัว
( จำนวน 1 รูป / ดู 4 ครั้ง )
ธารน้ำใจจากวัดหนองบัวสู่โรงเรียนศิริวิทยา
วัดหนองบัว
( จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง )
กิจกรรมสวดมนต์ วันธรรมสวนะ 23 ก.ค. 60
วัดหนองบัว
( จำนวน 1 รูป / ดู 4 ครั้ง )
นักธุรกิจอาเซียนนาชาติวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถแบบเขมรโบราณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 10 รูป / ดู 11 ครั้ง )
โครงการแสดงธรรมเพื่ออบรมศีลธรรมแก่ประชาชนภายในพรรษาปี ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 5 รูป / ดู 21 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/42 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>