หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
วัดถ้ำบาดาล
( จำนวน 0 รูป / ดู 884 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 1008 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 760 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 754 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 710 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 635 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 638 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 530 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-10
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 388 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-9
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 401 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-8
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 376 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-7
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 376 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-6
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 362 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-5
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 383 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-4
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 373 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-3
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 381 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 256 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 320 ครั้ง )
ญาติธรรมจากวัดหนองแวง..นำโดย..พระสุวรรณ สุวณฺโณ2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 253 ครั้ง )
ญาติธรรมจากวัดหนองแวง..นำโดย..พระสุวรรณ สุวณฺโณ1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 228 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-14
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 240 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-13
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 239 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-12
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 248 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-11
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 221 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-10
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 216 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-9
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 203 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-8
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 212 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-7
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 194 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-6
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 204 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-5
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 237 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-4
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 223 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-3
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 223 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 219 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 183 ครั้ง )
ถวายภัตตหารเพล แก่พระวิปัสสนาจารย์ ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 22 รูป / ดู 2832 ครั้ง )
กิจกรรมการถวายน้ำปานะหลังทำวัตรเย็นภาคปฏิบัติ ณ วัดป่าหาดนางแก้ว
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 6 รูป / ดู 1106 ครั้ง )
กิจกรรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔ ที่วัดป่าหาดนางแก้ว เริ่มงานวันที่ ๗ ธ.ค.ถึง ๓๐ ธ.ค. ๕๘
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 24 รูป / ดู 2427 ครั้ง )
พระอาจารย์พี่เลี้ยงพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๔
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 32 รูป / ดู 2686 ครั้ง )
เดินธรรมยาตราพระวิปัสสนาจารย์ที่วัดป่าหาดแก้วนำคณะสงฆ์โดยพระอธิการเดชและพระอาจารย์กาล
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 15 รูป / ดู 1187 ครั้ง )
งานทอดกฐินวัดไทร ประจำปี2558
วัดไทร
( จำนวน 15 รูป / ดู 1930 ครั้ง )
กิจกรรม จิตอาสา
วัดไทร
( จำนวน 14 รูป / ดู 1963 ครั้ง )
กิจกรรม แฟมิลี่เดย์ 2558
วัดไทร
( จำนวน 8 รูป / ดู 808 ครั้ง )
ทอดกฐินวัดสว่างอารมณ์ คลองแขก 8/11/58
วัดสว่างอารมณ์(วัดคลองแขก)
( จำนวน 30 รูป / ดู 2747 ครั้ง )
กิจกรรมช่วงเช้า ทำบุญตักบาตร
วัดถ้ำบาดาล
( จำนวน 0 รูป / ดู 755 ครั้ง )
เจ้าภาพ คุณสรวิศิษฎ์ สิทธเศรษฐ์ ถวายผ้ากฐิน
วัดถ้ำบาดาล
( จำนวน 0 รูป / ดู 598 ครั้ง )
กฐินสามัคคีปี2558
วัดถ้ำบาดาล
( จำนวน 0 รูป / ดู 648 ครั้ง )
อัตชีวประวัติหลวงปู่พระครูสังวรกัลยาณวัตร (สิม ญาณวโร)
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 22 รูป / ดู 2548 ครั้ง )
รวมภาพถวายผ้ากฐินปี ๒๕๕๘
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 79 รูป / ดู 4626 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเทโวโลหณะ และถวายผ้ากฐิน ปี ๒๕๕๘
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 133 รูป / ดู 5581 ครั้ง )
รวมภาพกิจจกรรมมอบทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๘
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 34 รูป / ดู 2481 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/29 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>