หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
ลำดับ ชื่อวัด นิกาย ภาค จังหวัด
201 วัดกระโจมทอง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
202 วัดศิริวัฒนาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
203 วัดอินทราวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
204 วัดโพธิ์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
205 วัดมะกอก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
206 วัดจำปา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
207 วัดตะเข้ (โคกพระเถร) มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
208 วัดพิกุล มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
209 วัดทอง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
210 วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
211 วัดเกาะ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
212 วัดระฆังโฆสิตาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
213 วัดอมรินทราราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
214 วัดฉิมทายกาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
215 วัดวิเศษการ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
216 วัดสุวรรณาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
217 วัดครุฑ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
218 วัดอัมพวา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
219 วัดพระยาทำ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
220 วัดสีหไกรสร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
221 วัดยางสุทธาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
222 วัดสุทธาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
223 วัดชิโนรสาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
224 วัดละครทำ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
225 วัดดงมูลเหล็ก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
226 วัดโพธิ์เรียง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
227 วัดอมรทายิการาม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
228 วัดศรีสุดาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
229 วัดบางขุนนนท์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
230 วัดเจ้าอาม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
231 วัดไชยทิศ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
232 วัดใหม่ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
233 วัดภาวนาภิรตาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
234 วัดบางเสาธง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
235 วัดมะลิ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
236 วัดรวกสุทธาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
237 วัดเพลงวิปัสสนา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
238 วัดเชิงเลน ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
239 วัดสุวรรณคีรี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
240 วัดนายโรง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
241 วัดดุสิดาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
242 วัดบางบำหรุ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
243 วัดปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม) มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
244 วัดหัวกระบือ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
245 วัดประชาบำรุง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
246 วัดบัวผัน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
247 วัดเลา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
248 วัดธรรมคุณาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
249 วัดปทีปพลีผล มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
250 วัดกก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
251 วัดท่าข้าม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
252 วัดกำแพง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
253 วัดแสมดำ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
254 วัดบางกระดี่ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
255 วัดสะแกงาม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
256 วัดพรหมรังษี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
257 วัดสุธรรมวดี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
258 วัดแทนวันดีสุขาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
259 วัดโคนอน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
260 วัดนิมมานรดี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
261 วัดรางบัว มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
262 วัดอ่างแก้ว มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
263 วัดจันทร์ประดิษฐาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
264 วัดชัยฉิมพลี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
265 วัดโตนด มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
266 วัดโบสถ์อินทรสารเพชร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
267 วัดกำแพง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
268 วัดตะโน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
269 วัดมะพร้าวเตี้ย มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
270 วัดตะล่อม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
271 วัดนวลนรดิศ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
272 วัดนาคปรก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
273 วัดทองศาลางาม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
274 วัดปากน้ำ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
275 วัดนางชี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
276 วัดประดู่บางจาก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
277 วัดกำแพง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
278 วัดอัปสรสวรรค์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
279 วัดเพลง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
280 วัดบางแวก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
281 วัดวิจิตรการนิมิตร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
282 วัดคูหาสวรรค์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
283 วัดยางบางจาก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
284 วัดนก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
285 วัดปากน้ำฝั่งใต้ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
286 วัดหนองแขม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
287 วัดศรีนวล มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
288 วัดหลักสาม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
289 วัดอุดมรังสี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
290 วัดวงษ์ลาภาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
291 วัดไผ่เลี้ยง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
292 วัดแจงร้อน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
293 วัดสารอด มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
294 วัดสน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
295 วัดราษฎร์บูรณะ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
296 วัดบางปะกอก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
297 วัดประเสริฐสุทธาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
298 วัดเกียรติประดิษฐ์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
299 วัดภาณุรังษี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
300 วัดบางพลัด มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
301 วัดสิงห์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
302 วัดเทพนารี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
303 วัดเทพากร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
304 วัดเพลง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
305 วัดฉัตรแก้วจงกลณี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
306 วัดวิมุตยาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
307 วัดสามัคคีสุทธาวาส ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
308 วัดรวกบางบำหรุ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
309 วัดบางยี่ขัน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
310 วัดภคินีนาถ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
311 วัดใหม่เทพนิมิตร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
312 วัดทอง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
313 วัดดาวดึงษาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
314 วัดน้อยนางหงษ์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
315 วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
316 วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
317 วัดคฤหบดี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
318 วัดเปาโรหิตย์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
319 วัดอมรคีรี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
320 วัดบวรมงคล ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
321 วัดกุนนทีรุทธาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
322 วัดพรหมวงศาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
323 วัดบางเตย มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
324 วัดพิชัย มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
325 วัดนวลจันทร์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
326 วัดสุวรรณประสิทธิ์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
327 วัดบุญศรีมุนีกรณ์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
328 วัดยานนาวา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
329 วัดบรมสถล มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
330 วัดลุ่มเจริญศรัทธา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
331 วัดสุทธิวราราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
332 วัดบางโพโอมาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
333 วัดเลียบราษฎร์บำรุง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
334 วัดทองสุทธาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
335 วัดเวตวันธรรมาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
336 วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
337 วัดสร้อยทอง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
338 วัดประชาศรัทธาธรรม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
339 วัดมัชฌันติการาม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
340 วัดอนัมนิกายาราม อนัมนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
341 วัดเสมียนนารี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
342 วัดเทวสุนทร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
343 วัดลาดบัวขาว มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
344 วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
345 วัดราชสิงขร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
346 วัดวรจรรยาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
347 วัดจันทร์ใน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
348 วัดจันทร์นอก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
349 วัดไผ่เงินโชตนาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
350 วัดบางโคล่นอก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
351 วัดเรืองยศสุทธาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
352 วัดไทร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
353 วัดกระทุ่ม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
354 วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
355 วัดคุณแม่จันทร์ ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
356 วัดตะกล่ำ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
357 วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
358 วัดทุ่งเศรษฐี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
359 วัดคลองเตยนอก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
360 วัดคลองเตยใน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
361 วัดใต้ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
362 วัดสะพาน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
363 วัดมหาบุศย์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
364 วัดทองใน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
365 วัดยาง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
366 วัดไทร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
367 วัดสิงห์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
368 วัดแก้วไพฑูรย์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
369 วัดบางประทุนนอก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
370 วัดหนัง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
371 วัดนางนอง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
372 วัดราชโอรสาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
373 วัดศาลาครืน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
374 วัดมงคลวราราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
375 วัดยายร่ม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
376 วัดสีสุก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
377 วัดโพธิทอง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
378 วัดบางขุนเทียนนอก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
379 วัดบางขุนเทียนกลาง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
380 วัดบางขุนเทียนใน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
381 วัดโพธิ์แก้ว มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
382 วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
383 วัดดอนเมือง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
384 วัดเวฬุวนาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
385 วัดสีกัน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
386 วัดคลองบ้านใหม่ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
387 วัดเทพนิมิตต์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
388 วัดพรหมรังษี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
389 วัดสายอำพันธ์เอมสาร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
390 วัดอภัยทายาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
391 วัดพระยายัง ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
392 วัดทัศนารุณสุนทริการาม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
393 วัดดิสหงษาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
394 วัดลาดพร้าว มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
395 วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
396 วัดสิริกมลาวาส ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
397 วัดลาดปลาเค้า มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
398 วัดภาษี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
399 วัดธาตุทอง ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
400 วัดศาลาแดง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/180 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th