เจ้าอาวาส

พระครูสมุห์นิติศาสตร์ ญาณิสฺสโร
(สุภาโภชน์)
ตัวอย่างสคริปรายการวิทยุ
ตัวอย่างสคริปรายการวิทยุ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.5 KB
ตัวอย่างสคริปรายการวิทยุ
ตัวอย่างสคริปรายการวิทยุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.01 KB
อ่าน 19962 ครั้ง
กู่ท้าวคันธนาม สวยงามท่าหาดยาว
ข้าวมะลิหอมทุ่งกุลา
มากปลามูลและปลาเสียว
ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุวรรณภูมิ ชื่อบัญชี กองทุนเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ
บัญชีเลขที่ 834-2-02832-3