วัดบ้านปลาคูณ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา FM 104.50 MHz เลขที่ 81 หมู่ 1   ตำบลท่าหาดยาว  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 081 262 0357, 081 183 9690
เจ้าอาวาส

พระครูวรดิตถ์คุณากร
เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบล/พระอุปัชฌาย์
ผญาภาษาธรรม
อ่าน ครั้ง