หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,868
ภาคเหนือ 8,469
ภาคตะวันออก 2,156
ภาคอิสาน 17,029
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ

พุทธวจน


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
ลำดับ ชื่อวัด นิกาย ภาค จังหวัด
2001 วัดธงชัยวราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2002 วัดวังอ่าง ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2003 วัดท่าดินดำ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2004 วัดวังตะเคียน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2005 วัดหนองปลาไหล มหานิกาย 3 ลพบุรี
2006 วัดท่าแสมสาร มหานิกาย 3 ลพบุรี
2007 วัดวารินบุญญาวาส ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2008 วัดท่าปลวกสูง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2009 วัดโคกสมบูรณ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2010 วัดโคกสำเริง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2011 วัดหนองโก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2012 วัดซับตะเคียน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2013 วัดซับกระโดน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2014 วัดเขาตะแคงสามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
2015 วัดซับกระทิงวราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2016 วัดซับงูเหลือม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2017 วัดนาโสม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2018 วัดศิริมงคล มหานิกาย 3 ลพบุรี
2019 วัดเขาตำบล มหานิกาย 3 ลพบุรี
2020 วัดโพธิ์งาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2021 วัดถ้ำพรหมโลก ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2022 วัดราศรีสว่าง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2023 วัดบ่อน้ำ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2024 วัดซับลังกา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2025 วัดหนองบง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2026 วัดเกาะรัง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2027 วัดเขาน้อย ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2028 วัดน้อยราษฎร์บำรุง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2029 วัดท่ามะนาว ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2030 วัดสันตะลุง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2031 วัดคลองไทร มหานิกาย 3 ลพบุรี
2032 วัดนิคมพัฒนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2033 วัดศรีอุบลจันทาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2034 วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2035 วัดคีรีเจริญธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2036 วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2037 วัดเนินหาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2038 วัดบ้านไร่พัฒนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2039 วัดถ้ำเขาปรางค์ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2040 วัดจันทาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2041 วัดไชยดิตถาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2042 วัดเนินศิลาสุวรรณาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2043 วัดลำโกฎิทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2044 วัดถนนโค้ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2045 วัดท่ามะกอกชยากร มหานิกาย 3 ลพบุรี
2046 วัดบ้านใหม่สามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
2047 วัดเขาชัณกาศ(เขาชัณกาศรัตนาราม) มหานิกาย 3 ลพบุรี
2048 วัดเขาศรีสามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
2049 วัดมงคลนิมิต ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2050 วัดเทพประสิทธิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2051 วัดน้อยสามัคคีธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2052 วัดรัตนราษฎร์บำรุง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2053 วัดห้วยหิน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2054 วัดเขากำพร้า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2055 วัดเกตุ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2056 วัดภิญโญสโมสร มหานิกาย 3 ลพบุรี
2057 วัดรัมภาราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2058 วัดกระดังงา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2059 วัดท่าราบ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2060 วัดพยัคฆาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2061 วัดปากคลอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2062 วัดวิหารขาว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2063 วัดสนามไชย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2064 วัดโพธิ์แก้ว ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2065 วัดบางลี่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2066 วัดดงกระทุ่ม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2067 วัดหนองปลาดุก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2068 วัดหนองหลวง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2069 วัดปากน้ำ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2070 วัดโพธิ์ศรี มหานิกาย 3 ลพบุรี
2071 วัดหนองมน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2072 วัดคลองเม่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2073 วัดไลย์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2074 วัดท่าโขลง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2075 วัดบันไดสามแสน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2076 วัดเขาสมอคอน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2077 วัดถ้ำช้างเผือก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2078 วัดถ้ำตะโก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2079 วัดบางสำราญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2080 วัดบางพาน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2081 วัดหัวสำโรง(ห้วยสำโรง) มหานิกาย 3 ลพบุรี
2082 วัดมะค่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2083 วัดคงคาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2084 วัดสามัคคีธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2085 วัดโพธิ์เกษต ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2086 วัดลาดสาลี่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2087 วัดบ้านม่วง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2088 วัดบ้านลาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2089 วัดยวด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2090 วัดโพธิ์ตรุ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2091 วัดบ้านเบิก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2092 วัดมุจลินท์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2093 วัดน้ำจั้น มหานิกาย 3 ลพบุรี
2094 วัดไผ่ใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2095 วัดบ้านโป่ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2096 วัดหนองนางาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2097 วัดบ้านทราย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2098 วัดสุนทริการาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2099 วัดกัทลีพนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2100 วัดดงน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2101 วัดดงพลับ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2102 วัดแคสูง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2103 วัดท่าช้าง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2104 วัดกำแพง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2105 วัดท้องคุ้ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2106 วัดเกริ่นกฐิน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2107 วัดบรรพตธรรมาวาส มหานิกาย 3 ลพบุรี
2108 วัดหนองน้ำทิพย์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2109 วัดสระตาแวว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2110 วัดผดุงธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2111 วัดบ้านโคก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2112 วัดหินปักใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2113 วัดสำโรงใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2114 วัดสำโรงน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2115 วัดหินปักทุ่ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2116 วัดหินปักเหนือ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2117 วัดคุ้งท่าเลา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2118 วัดเนินยาว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2119 วัดสระเตยใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2120 วัดมะขามเฒ่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2121 วัดสระเตยน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2122 วัดบ้านคลอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2123 วัดหนองทรายขาว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2124 วัดวังใต้ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2125 วัดบางกะพี้ใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2126 วัดวังเหนือ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2127 วัดบางกะพี้น้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2128 วัดหนองเต่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2129 วัดโคกสูข มหานิกาย 3 ลพบุรี
2130 วัดสระกระเบื้อง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2131 วัดบ้านลาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2132 วัดพานิชธรรมิการาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2133 วัดบ้านหมี่ใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2134 วัดทุ่งทะเลหญ้า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2135 วัดหัวเขา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2136 วัดธรรมิการาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2137 วัดเทพอำไพ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2138 วัดวาสนวราราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2139 วัดประชาแสวงธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2140 วัดศรีบรรพตวนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2141 วัดโป่งแค มหานิกาย 3 ลพบุรี
2142 วัดกุดขาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2143 วัดหนองไผ่ล้อม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2144 วัดแหลมเพิ่ม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2145 วัดน้ำสร้าง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2146 วัดศรีอุดม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2147 วัดสว่างจิต ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2148 วัดดงกลาง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2149 วัดพุสะอาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2150 วัดพุน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2151 วัดหนองคูใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2152 วัดสระใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2153 วัดหนองกระเบียน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2154 วัดท้ายลาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2155 วัดหนองโพธิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2156 วัดสายห้วยแก้ว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2157 วัดหนองกระเบื้อง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2158 วัดหนองหินใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2159 วัดบ้านน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2160 วัดมหาสอน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2161 วัดบางพึ่ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2162 วัดห้วยแก้ว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2163 วัดเกาะสวรรค์ (วงพาด) มหานิกาย 3 ลพบุรี
2164 วัดปฐมพานิช มหานิกาย 3 ลพบุรี
2165 วัดโบสถ์โพธิ์งาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2166 วัดกลางสว่างอารมณ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2167 วัดเชียงงาสง่างาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2168 วัดราษฎร์ธานี มหานิกาย 3 ลพบุรี
2169 วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ) มหานิกาย 3 ลพบุรี
2170 วัดนาจาน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2171 วัดหนองเมือง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2172 วัดห้วยกรวด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2173 วัดน้ำบ่างามวิชา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2174 วัดหนองแก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2175 วัดสระมะเกลือ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2176 วัดท่าตะโก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2177 วัดเขาสาริกา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2178 วัดคลองสุทธาวาส มหานิกาย 3 ลพบุรี
2179 วัดเขาวงกฎ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2180 วัดเขาสว่างวงษ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2181 วัดเขาสนามแจง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2182 วัดใหม่เทพมงคล มหานิกาย 3 ลพบุรี
2183 วัดท่าหลวง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2184 วัดสะพานน้ำโจน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2185 วัดพุพะเนียง ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2186 วัดลพบุรีวราราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2187 วัดศิลาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2188 วัดปึกธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2189 วัดสุทธาวาส มหานิกาย 3 ลพบุรี
2190 วัดเนินทองวนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2191 วัดซับจำปา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2192 วัดทรัพย์เจริญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2193 วัดโป่งสวองคีรีวรรณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2194 วัดหนองผักแว่น มหานิกาย 3 ลพบุรี
2195 วัดหนองหัวช้าง ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2196 วัดหนองน้ำใส มหานิกาย 3 ลพบุรี
2197 วัดเนินสวอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2198 วัดหนองกระสังข์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2199 วัดทะเลวัง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2200 วัดหัวลำ มหานิกาย 3 ลพบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 11/180 Next »หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th