หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,868
ภาคเหนือ 8,470
ภาคตะวันออก 2,156
ภาคอิสาน 17,031
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
ลำดับ ชื่อวัด นิกาย ภาค จังหวัด
2001 วัดวังอ่าง ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2002 วัดท่าดินดำ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2003 วัดวังตะเคียน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2004 วัดหนองปลาไหล มหานิกาย 3 ลพบุรี
2005 วัดท่าแสมสาร มหานิกาย 3 ลพบุรี
2006 วัดวารินบุญญาวาส ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2007 วัดท่าปลวกสูง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2008 วัดโคกสมบูรณ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2009 วัดโคกสำเริง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2010 วัดหนองโก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2011 วัดซับตะเคียน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2012 วัดซับกระโดน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2013 วัดเขาตะแคงสามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
2014 วัดซับกระทิงวราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2015 วัดซับงูเหลือม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2016 วัดนาโสม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2017 วัดศิริมงคล มหานิกาย 3 ลพบุรี
2018 วัดเขาตำบล มหานิกาย 3 ลพบุรี
2019 วัดโพธิ์งาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2020 วัดถ้ำพรหมโลก ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2021 วัดราศรีสว่าง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2022 วัดบ่อน้ำ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2023 วัดซับลังกา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2024 วัดหนองบง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2025 วัดเกาะรัง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2026 วัดเขาน้อย ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2027 วัดน้อยราษฎร์บำรุง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2028 วัดท่ามะนาว ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2029 วัดสันตะลุง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2030 วัดคลองไทร มหานิกาย 3 ลพบุรี
2031 วัดนิคมพัฒนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2032 วัดศรีอุบลจันทาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2033 วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2034 วัดคีรีเจริญธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2035 วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2036 วัดเนินหาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2037 วัดบ้านไร่พัฒนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2038 วัดถ้ำเขาปรางค์ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2039 วัดจันทาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2040 วัดไชยดิตถาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2041 วัดเนินศิลาสุวรรณาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2042 วัดลำโกฎิทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2043 วัดถนนโค้ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2044 วัดท่ามะกอกชยากร มหานิกาย 3 ลพบุรี
2045 วัดบ้านใหม่สามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
2046 วัดเขาชัณกาศ(เขาชัณกาศรัตนาราม) มหานิกาย 3 ลพบุรี
2047 วัดเขาศรีสามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
2048 วัดมงคลนิมิต ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2049 วัดเทพประสิทธิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2050 วัดน้อยสามัคคีธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2051 วัดรัตนราษฎร์บำรุง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2052 วัดห้วยหิน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2053 วัดเขากำพร้า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2054 วัดเกตุ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2055 วัดภิญโญสโมสร มหานิกาย 3 ลพบุรี
2056 วัดรัมภาราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2057 วัดกระดังงา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2058 วัดท่าราบ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2059 วัดพยัคฆาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2060 วัดปากคลอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2061 วัดวิหารขาว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2062 วัดสนามไชย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2063 วัดโพธิ์แก้ว ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2064 วัดบางลี่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2065 วัดดงกระทุ่ม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2066 วัดหนองปลาดุก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2067 วัดหนองหลวง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2068 วัดปากน้ำ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2069 วัดโพธิ์ศรี มหานิกาย 3 ลพบุรี
2070 วัดหนองมน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2071 วัดคลองเม่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2072 วัดไลย์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2073 วัดท่าโขลง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2074 วัดบันไดสามแสน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2075 วัดเขาสมอคอน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2076 วัดถ้ำช้างเผือก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2077 วัดถ้ำตะโก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2078 วัดบางสำราญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2079 วัดบางพาน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2080 วัดหัวสำโรง(ห้วยสำโรง) มหานิกาย 3 ลพบุรี
2081 วัดมะค่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2082 วัดคงคาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2083 วัดสามัคคีธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2084 วัดโพธิ์เกษต ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2085 วัดลาดสาลี่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2086 วัดบ้านม่วง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2087 วัดบ้านลาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2088 วัดยวด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2089 วัดโพธิ์ตรุ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2090 วัดบ้านเบิก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2091 วัดมุจลินท์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2092 วัดน้ำจั้น มหานิกาย 3 ลพบุรี
2093 วัดไผ่ใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2094 วัดบ้านโป่ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2095 วัดหนองนางาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2096 วัดบ้านทราย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2097 วัดสุนทริการาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2098 วัดกัทลีพนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2099 วัดดงน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2100 วัดดงพลับ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2101 วัดแคสูง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2102 วัดท่าช้าง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2103 วัดกำแพง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2104 วัดท้องคุ้ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2105 วัดเกริ่นกฐิน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2106 วัดบรรพตธรรมาวาส มหานิกาย 3 ลพบุรี
2107 วัดหนองน้ำทิพย์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2108 วัดสระตาแวว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2109 วัดผดุงธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2110 วัดบ้านโคก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2111 วัดหินปักใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2112 วัดสำโรงใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2113 วัดสำโรงน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2114 วัดหินปักทุ่ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2115 วัดหินปักเหนือ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2116 วัดคุ้งท่าเลา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2117 วัดเนินยาว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2118 วัดสระเตยใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2119 วัดมะขามเฒ่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2120 วัดสระเตยน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2121 วัดบ้านคลอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2122 วัดหนองทรายขาว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2123 วัดวังใต้ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2124 วัดบางกะพี้ใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2125 วัดวังเหนือ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2126 วัดบางกะพี้น้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2127 วัดหนองเต่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2128 วัดโคกสูข มหานิกาย 3 ลพบุรี
2129 วัดสระกระเบื้อง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2130 วัดบ้านลาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2131 วัดพานิชธรรมิการาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2132 วัดบ้านหมี่ใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2133 วัดทุ่งทะเลหญ้า มหานิกาย 3 ลพบุรี
2134 วัดหัวเขา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2135 วัดธรรมิการาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2136 วัดเทพอำไพ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2137 วัดวาสนวราราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2138 วัดประชาแสวงธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2139 วัดศรีบรรพตวนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2140 วัดโป่งแค มหานิกาย 3 ลพบุรี
2141 วัดกุดขาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2142 วัดหนองไผ่ล้อม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2143 วัดแหลมเพิ่ม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2144 วัดน้ำสร้าง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2145 วัดศรีอุดม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2146 วัดสว่างจิต ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2147 วัดดงกลาง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2148 วัดพุสะอาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2149 วัดพุน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2150 วัดหนองคูใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2151 วัดสระใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2152 วัดหนองกระเบียน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2153 วัดท้ายลาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2154 วัดหนองโพธิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2155 วัดสายห้วยแก้ว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2156 วัดหนองกระเบื้อง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2157 วัดหนองหินใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2158 วัดบ้านน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
2159 วัดมหาสอน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2160 วัดบางพึ่ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2161 วัดห้วยแก้ว มหานิกาย 3 ลพบุรี
2162 วัดเกาะสวรรค์ (วงพาด) มหานิกาย 3 ลพบุรี
2163 วัดปฐมพานิช มหานิกาย 3 ลพบุรี
2164 วัดโบสถ์โพธิ์งาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2165 วัดกลางสว่างอารมณ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2166 วัดเชียงงาสง่างาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2167 วัดราษฎร์ธานี มหานิกาย 3 ลพบุรี
2168 วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ) มหานิกาย 3 ลพบุรี
2169 วัดนาจาน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2170 วัดหนองเมือง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2171 วัดห้วยกรวด มหานิกาย 3 ลพบุรี
2172 วัดน้ำบ่างามวิชา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2173 วัดหนองแก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2174 วัดสระมะเกลือ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2175 วัดท่าตะโก มหานิกาย 3 ลพบุรี
2176 วัดเขาสาริกา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2177 วัดคลองสุทธาวาส มหานิกาย 3 ลพบุรี
2178 วัดเขาวงกฎ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2179 วัดเขาสว่างวงษ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2180 วัดเขาสนามแจง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2181 วัดใหม่เทพมงคล มหานิกาย 3 ลพบุรี
2182 วัดท่าหลวง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2183 วัดสะพานน้ำโจน มหานิกาย 3 ลพบุรี
2184 วัดพุพะเนียง ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2185 วัดลพบุรีวราราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2186 วัดศิลาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2187 วัดปึกธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2188 วัดสุทธาวาส มหานิกาย 3 ลพบุรี
2189 วัดเนินทองวนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2190 วัดซับจำปา มหานิกาย 3 ลพบุรี
2191 วัดทรัพย์เจริญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2192 วัดโป่งสวองคีรีวรรณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2193 วัดหนองผักแว่น มหานิกาย 3 ลพบุรี
2194 วัดหนองหัวช้าง ธรรมยุต 3 ลพบุรี
2195 วัดหนองน้ำใส มหานิกาย 3 ลพบุรี
2196 วัดเนินสวอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2197 วัดหนองกระสังข์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2198 วัดทะเลวัง มหานิกาย 3 ลพบุรี
2199 วัดหัวลำ มหานิกาย 3 ลพบุรี
2200 วัดศิริธรรมวนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 11/180 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th