วัดโพธาวาส
  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เจ้าอาวาส

สถิติผู้เยี่ยมชม
สถิติผู้เข้าชม 2297
Page Views 2500
ข่าวแวดวงคณะสงฆ์
มอบตราตั้ง-พระวินยาธิการ สอดส่องอาจาระพระ-เณร

เมื่อเร็วๆ นี้ "พระราชรัตนมุนี" เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งถือเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานคณะสงฆ์ให้ก้าวหน้าไกลอย่างเป็นรูปธรรม

พระเดชพระคุณพระราชรัตนมุนี ได้ให้ข้อแนะนำในเรื่องของการปกครอง ที่ต้องคุมเข้ม และดูแลอย่างละเอียดเนื่องเพราะวงการสงฆ์นั้น มีบุคคลหลายกลุ่มที่พยายามเบียดตัวเข้ามาแสวงหาประโยชน์ นับวันจะมีจำนวนมากยิ่งขึ้น พระสงฆ์ยิ่งต้องรู้เท่าทัน อย่างชนิดรอบด้านครบวงจร

พระราชรัตนมุนีท่านเจาะลึกไปถึงเรื่องการศึกษาของพระเณร ที่ต้องมุ่งเน้นพัฒนาในทุกรูปแบบ ซึ่งในยุคปัจจุบันการศึกษาของพระเณรยังมีปัญหาในเรื่องสถานที่และทุนการศึกษา ที่ยังต้องช่วยกัน โดยการตั้งเป็นกองทุนเผื่อไว้ในอนาคตข้างหน้า ดูแลกันอย่างจริงจังผนวกกับการศึกษาสงเคราะห์ ที่ต้องทำควบคู่ เพราะวงการสงฆ์นั้นการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ รวมไปถึงการเผยแผ่การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ต้องช่วยกันอย่างจริงจังด้วยความเมตตาอย่างแท้จริง

ที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้มีวาระพิเศษ หรือเรียกว่าเมืองนครปฐมบุกเบิกเป็นปฐมฤกษ์ก็ว่าได้ นั่นก็คือ "การมอบตราตั้งให้พระวินยาธิการ" จังหวัดนครปฐมโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

ยกตัวอย่างใบตราตั้งนี้ ระบุว่า....

จึงแต่งตั้งให้ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ฉายา กิตติจิตโต อายุ 39 พรรษา 18 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก วัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนคร ปฐม เป็นหัวหน้าคณะพระวินยาธิการประจำจังหวัดนครปฐม มีอำนาจตรวจตราดูแลพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่สมณวิสัย หรือล่วงละเมิดพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ และคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 ถึง 24 มีนาคม 2556 ตั้ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 ลงชื่อ พระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ในวันดังกล่าวได้มีการมอบตราตั้งให้พระวินยาธิการทั้งจังหวัดนครปฐม ทุกตำบล ทุกอำเภอ ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกและจังหวัดเดียวที่มีการทำใบมอบตราตั้งอย่างเป็นทางการ นับเป็นเกียรติยศที่สำคัญ เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติอย่างสูง

อีกทั้งการทำงานของพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) จังหวัดนคร ปฐม มีผลงานโดดเด่นสร้างความสงบสุขร่มเย็น มาสู่ชาวพุทธอย่างถ่องแท้

อีกทั้งญาติโยมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พอเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลในทางพระพุทธศาสนาก็จะโทร.แจ้งเบาะแสมายังตำรวจพระโดย ตลอด ทำให้งานราบรื่น และได้ผลอย่างน่าพึงพอใจ

ช่วยกำจัดเหลือบที่กัดกินพระพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไป

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNekEzTURRMU5BPT0

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2554,00:00   อ่าน 410041 ครั้ง
วัดโพธาวาส
  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
copyright @www.webwat.in.th 2011.

ลูกทุ่งหมอลำ | โฆษณาฟรี | รับทำเว็บ